EXHIBITIONS


EXHIBITIONS

4/2 - 6/3

TOVE KNUTS

SWEDEN

 

 

The Swedish artist Tove Knuts is known for her soft organic shapes, often crocheted in pastel colours. textile materials. Her work is about value, craft and traditions. The project that will be shown at Four started in her dead father's workshop.


Tove Knuts är känd för sina mjuka organiska former, ofta virkade i pastellfärger. Hennes arbeten handlar om värde, hantverk och traditioner. I projektet som kommer att visas på Four har Tove Knuts tagit avstamp i sin döda pappas verkstad. 
19/3 - 17/4

VOLKER ATROPS

GERMANY

 

 

Volker Atrops is a jewellery artist and a gardener. He detects what can grow where and how it should be handled to flourish - an important ability both in gardening and art jewellery. His artistic language is not written in caps, but like a whisper cuts through murmur the expression of his work is striking. 


Volker Atrops är smyckekonstnär och trädgårdsmästare. Han ser vad som kan växa var och hur det ska hanteras för att blomstra - en viktig egenskap både när det gäller trädgårdsskötsel och smyckekonst. Hans konstnärliga språk är inte skrivet i versaler, men på samma sätt som en viskning tränger igenom en sorlande ljudmiljö är uttrycket i hans verk slående
23/4 - 22/5

BENEDIKT FISCHER

Austria

 

Benedict Fischer has an unusual skill to discover the hidden potential of objects around him. With humor and elegant  craftsmanship he brings out characters and shapes that give the objects beauty and irresistible charisma.


Benedikt Fischer har en ovanlig förmåga upptäcka oanad potential i objekt omkring honom. Med humor och en
hantverksmässig elegans lyfter han fram karaktärer och former som ger föremålen skönhet och oemotståndlig
karisma.