EXHIBITIONS


EXHIBITIONS

4/2 - 5/3

STAFFAN JONSSON

SWEDEN

 

 

Staffan Jonsson collects objects that he finds or that people give to him. Then everything is put on the "thing table". They stand there and gravitate towards each other. They move around, forming couples or groups that create meanings and expressions. Then they are joined together and made wearable with technical solutions. Jewelry as an art form has a unique ability to communicate with its surroundings and to move through rooms and environments. Staffan Jonsson was introduced to jewelery art by a teacher in 2015. This art expression grew on him, one of the things that captured him was the objects' intimate connection to those who choose to wear them. In 2020, Staffan Jonsson took his master's degree in jewelery art at HDK-Valand and since then he is based with a workshop in Gothenburg.


Staffan Jonsson samlar på objekt som han hittar eller får. Allt hamnar sedan på “sak-bordet”. Där får de stå och gravitera mot varandra. De flyttas runt, bildar par eller grupper som tillsammans skapar meningar och uttryck. De fogas samman och ges tekniska lösningar som gör dem bärbara. Smycken som konstform har en unik förmåga att kommunicera med sin omgivning och att röra sig genom rum och miljöer. Staffan Jonsson introducerades till smyckekonst av en lärare 2015. Konstuttrycket växte på honom, inte minst fångades han av objektens intima koppling till den som väljer att bära dem. 2020 tog Staffan Jonsson sin master i smyckekonst på HDK-Valand och sedan dess är han baserad med verkstad i Göteborg. 18/3 - 16/4

PHILIPP SPILLMANN

SWITZERLAND

 

 

Philipp Spillmann is trained as a goldsmith and the classic craft has survived his journey towards more artistic jewelry and objects. Materials such as gold and silver are familiar to a jeweler. In Philipp Spillmann's work, they are combined with horn, wood, composite materials and plastic that he finds in his surroundings - at flea markets, in rubbish bins or thrown in nature. The objects give associations and ideas that Philipp Spillman playfully explores. Their potential and formability leads him to completely new reinterpretations. 


Philipp Spillmann är i grunden guldsmed och det klassiska hantverket har överlevt hans resa mot mer konstnärliga smycken och objekt. Material som guld och silver är välbekanta för en guldsmed. I Philipp Spillmanns arbeten kombineras de med horn, trä, kompositmaterial och plast som han hittar i sin omgivning - på loppmarknader, i sopkorgar eller slängda i naturen. Föremålen ger associationer och idéer som Philipp Spillman på ett lekfullt sätt undersöker. Deras potential och formbarhet leder vidare till helt nya omtolkningar. 


22/4 - 21/5


CAMILLA LUIHN

NORWAY

 


Camilla Luihn's jewelery provides an introduction to a story where the viewer can continue the narrative. Poetic, playful or sometimes a bit mysterious titles in combination with a sensitive aesthetic language raises curiosity and triggers the imagination.


Camilla Luihns smycken ger en inledning till en berättelse där betraktaren får skriva fortsättningen. Poetiska, skämtsamma eller ibland lite mystiska titlar i kombination med ett känsligt formspråk väcker nyfikenhet och triggar fantasin.