EXHIBITIONS


EXHIBITIONS

2/9 - 1/10

MARIE-LOUISE KRISTENSEN


DENMARK

 

 

Marie-Louise Kristensen Är en historieberättare. Hennes verk består av vardagsintryck och observationer men också egna tillägg och funderingar. Arbetena har en personlig utgångspunkt men de kommunicerar med omgivningen, med betraktarna och bärarna av smyckena. Med humor, värme och en del vassa pikar skapar Marie-Louise Kristensen ett universum med en alldeles speciell gravitation.


"Jag samlar brottstycken som får skramla runt i en mental behållare. Därifrån kan jag kan dra fram saker och bearbeta dem konstnärligt. Jag rör mig in i världen med sinnlighet, känslighet och ilska; det finns också en känsla av indignation. Jag kan ibland dras till spektrats yttersta poler, och detta medium - konstsmycken, kan följa mig." - Marie-Louise Kristensen


Marie-Louise Kristensen is a storyteller. Her work consists of everyday impressions and observations but also her own additions and reflections. The works have a personal starting point, but they communicate with the surroundings, with the viewers and wearers of the jewellery. With humor, warmth and some sharp arrows, Marie-Louise Kristensen creates a universe with a very special gravity.


“I collect fragments that gets to rattle around in a mental tin. From there I can pull stuff out and address them artistically. I move into the world with sensuousness, sensitivity and rage; there is also a sense of indignation. I can sometimes go to the extreme poles of the spectrum, and this medium - art jewellery, can go there too.” - Marie-Louise Kristensen14/10 - 12/11

JENNY EDLUND

SWEDEN

 

 

Eklektiska Eskapismer


Konsthantverk är ett samarbete mellan hjärna och kropp. Idéer skapar nervimpulser som sätter igång en komplex serie av rörelser som i sin tur påverkas av kvalitéer hos material och verktyg. Nya signaler skickas tillbaka, lämnar sitt avtryck och för processen vidare. För Jenny Edlund är konsthantverk ett sätt att bearbeta intryck. Stora frågor och små problem hanteras genom hennes skapandeprocess.


Jewellery art is a collaboration between the brain and the body. Ideas create nerve impulses that initiate a complex series of movements which are affected by the qualities of the materials and tools. New signals are sent back, leaving their imprint and moving the process forward. To Jenny Edlund, art jewellery making is a way of processing impressions. Big questions and small problems are handled through her creative process.


18/11 - 17/12


HELENA LEHTINEN

FINLAND

 Helena Lehtinen väljer sina material utifrån vilka historier de bär på och vilka minnen de väcker. Sedan startar en process där materialen bearbetas. Motiv klipps sönder och sätts samman till nya kompositioner med andra innebörder. Tusentals pärlor sys fast på ett broderi och förvandlar det mjuka tyget till något nytt - något tungt, stelt, myllrande och glittrande.


Helena Lehtinen chooses her materials based on what stories they carry and what memories they evoke. Then a process starts where the materials are worked on and changed. Motifs are cut out and put together into new compositions with different meanings. Thousands of beads are sewn onto an embroidery and transform the soft fabric into something new - something heavy, stiff, swarming and glittering.