EXHIBITIONS AUTUM 2018

 

EXHIBITIONS

31/8 - 29/9

MARIA ROSA FRANZIN

Italy

 

 

The metal and jewellery section at the Pietro Selvatico Art School, was founded in the 1960’s by Mario Pinton. This movement developed into what is today referred to as the Padua School. The school is known for its high quality craft, often performed in precious metals. Maria Rosa Franzin is one of the artists, who with her elegant pieces of jewellery, passes on the tradition. Franzin has a background as a painter, which can be seen in the surfaces of the objects. Colours and structures bring life into the geometric shapes and absorb the eyes of the viewer.

 

Mario Pinton lade under 1960-talet grunden till vad som senare skulle utvecklas till den idag anrika Paduaskolan i Italien. Skolan och har gjort sig känd för gediget hantverk, ofta i ädla metaller. Maria Rosa Franzin är en av de konstnärer vars eleganta smycken förvaltar och utvecklar skolans stil. Franzin har en bakgrund som målare vilket kan anas i objektens ytor. Färger och strukturer ger de geometriska formerna liv och rörelse och suger tag i betraktarens blick.

 

10/10 - 3/11

TAMARA GRÜNER

Germany

- Never ending story

 

 

The pieces by Tamara Grüner are sparkling with with colours from stones, pearls and shiny metals. At first they might seam to have a kitschy expression, but Grüners well balanced compositions and thoroughly executed craft calms the noisy image and turns the objects into jewels – contemporary Faberge eggs flaunting with facets and wealth of details.

 

Vid en första anblick kan Tamara Grüners färgstarka verk, som gnistrar av pärlor, stenar och blanka metaller, ge ett kitschigt intryck. Men Grüners välbalanserade kompositioner och omsorgsfullt utförda hantverk dämpar den yviga imagen och omvandlar objekten till juveler - samtida Fabergéägg som prunkar av facetter och detaljrikedom.

 

9/11 - 8/12

AGNIESZKA KNAP

Sweden

 

The work of Agnieszka Knap investigates ambiguous shapes. When does a form cease to evoke different associations? Which details in an abstract form are meaningful and crucial for its continued ambiguity? Knap’s intention with the “It is what you see” series is to offer a challenge of perception. The work tell different stories depending on who is watching and the viewer's individual interpretation is the main issue.

 

Agnieszka Knaps arbete undersöker tvetydiga former. När upphör något att framkalla vissa associationer? Vilka detaljer i en form avgör om den är abstrakt eller inte? Agnieszka Knap vill med smyckeserien ”Det är som du ser” erbjuda en perceptionsutmaning. Arbetet berättar olika berättelser beroende på vem som tittar och betraktarens individuella tolkning står i fokus.

 

CONTACT DETAILS

Risåsgatan 5

411 22 Gothenburg

SWEDEN

info@fourgallery.com

+46(0)730864249

OPENING HOURS

 

During the exhibition periods

Wednesday-Friday 12:00-18:00

Saturday 12:00-16:00

 

During summer and between exhibitions, open by appointment.

Copyright @ 2018. Four Gallery. All Rights Reserved