EXHIBITIONS SPRING 2018

 

EXHIBITIONS

2/2 – 3/3

STEVEN GORDON HOLMAN

United States

 

 

Since ancient times jewellery has had a strong connection to ritual, symbol, sorcery and religion. Steven Gordon Holman grew up in Utah where the culture is characterized by the wild desert and where many people still have a close relationship to nature, hunting, and gathering. Holman’s work combines aesthetics of contemporary culture and modern materials with pre-historic themes and symbols – talismans with a still unknown meaning and magic.

 

Smycken har sedan urminnes tider haft en stark koppling till ritualer, symboler, trolldom och religion. Steven Gordon Holman växte upp i Utah där det vilda ökenlandskapet ger kulturen dess karaktär och där många fortfarande har ett nära förhållande till natur, jakt och samlande. Holmans smycken blandar hip-hop estetik och moderna material med förhistoriska teman och symboler – talismaner med en ännu okänd betydelse och magi.

 

16/3 - 14/4

ÅSA CHRISTENSSON

Sweden

 

 

Mathematics, physics and chemistry are always present in the studio of a jeweller – calculations, processes and reactions. But science can also be a source of inspiration at another level. The work of ÅsaChristensson is coloured by the aesthetics of science. A world where old discoveries are challenged by new ideas, where the present rapidly transforms into history and where the future moves closer every nanosecond.

 

Matematiken, fysiken och kemin är ständigt närvarande i en smyckekonstnärs arbete – i uträkningar, processer och reaktioner. Men vetenskapen kan också vara en inspirationskälla på en annan nivå. Åsa Christenssons smycken är färgade av en vetenskaplig estetik. En värld där upptäckter utmanas av nya idéer, där nutid snabbt förvandlas till historia och där framtiden närmar sig för varje nanosekund.

 

 

9/5 - 2/6

CHRISTIAN HOEDL

Austria

 

Christian Hoedl tells about a woman who made a strong impression during his childhood – Johanna Maier. She started and still runs a well-renowned restaurant in Austria whereeverything – from selection of meats and vegetables and how it was prepared, to the display of the dishes, the interior of the restaurant the menus and even the clothes of the staff is carefully handled down to the smallest detail. The strive for all-covering perfection is significant for Hoedle’s work. Without tipping over to sterile minimalism the artist uses sharp needles and exact stitches to create an impeccable finish with a nerve and a tone that cuts through the surface.

 

Christian Hoedl berättar om en kvinna som under uppväxten gjorde ett starkt intryck - Johanna Maier. Hon startade upp och driver fortfarande en välrenommerad restaurang i Österrike där allt från val och tillagning av råvarorna till uppläggning, inredning, menyer och personalens kläder skötes med minutiös noggrannhet. Denna strävan efter heltäckande perfektion är något som präglar Hoedls arbete. Utan att falla över i steril minimalism skapar konstnären med sylvassa nålar, exakta stygn och en oklanderlig finish en nerv och en klang som tränger igenom ytan.

 

8/6 - 7/7

MARIANNE SCHLIWINSKI

JÜRGEN EICKHOFF

Germany

 

Contemporary jewellery is a young genre and some of its pioneers are still highly active on the scene. The artists Marianne Schliwinski and Jürgen Eickhoff have been working with jewellery for over 50 years. In 1981 they opened Galerie Spektrum in Munich and during their career they have paved the way for jewellery that challenge the boundaries for what is wearable, what is precious and what is art.

 

Smyckekonsten är en ung konstgenre och en del av dess pionjärer är i allra högsta grad fortfarande aktiva på scenen. Konstnärerna Marianne Schliwinski och Jürgen Eickhoffhar arbetat med smycken i över 50 år. 1981 grundade de Galerie Spektrum i München och har under sin karriär banat väg för smycken som tänjer på gränserna för var som är bärbart, vad som är ädelt och vad som är konst.

CONTACT DETAILS

Risåsgatan 5

411 22 Gothenburg

SWEDEN

info@fourgallery.com

+46(0)730864249

OPENING HOURS

 

During the exhibition periods

Wednesday-Friday 12:00-18:00

Saturday 12:00-16:00

 

During summer and between exhibitions, open by appointment.

Copyright @ 2017. Four Gallery. All Rights Reserved