EXHIBITIONS AUTUM 2018

 

EXHIBITIONS

31/8 - 29/9

MARIA ROSA FRANZIN

Italy

 

 

The metal and jewellery section at the Pietro Selvatico Art School, was founded in the 1960’s by Mario Pinton. This movement developed into what is today referred to as the Padua School. The school is known for its high quality craft, often performed in precious metals. Maria Rosa Franzin is one of the artists, who with her elegant pieces of jewellery, passes on the tradition. Franzin has a background as a painter, which can be seen in the surfaces of the objects. Colours and structures bring life into the geometric shapes and absorb the eyes of the viewer.

 

Mario Pinton lade under 1960-talet grunden till vad som senare skulle utvecklas till den idag anrika Paduaskolan i Italien. Skolan och har gjort sig känd för gediget hantverk, ofta i ädla metaller. Maria Rosa Franzin är en av de konstnärer vars eleganta smycken förvaltar och utvecklar skolans stil. Franzin har en bakgrund som målare vilket kan anas i objektens ytor. Färger och strukturer ger de geometriska formerna liv och rörelse och suger tag i betraktarens blick.

 

10/10 - 3/11

TAMARA GRÜNER

Germany

- Never ending story

 

 

The pieces by Tamara Grüner are sparkling with with colours from stones, pearls and shiny metals. At first they might seam to have a kitschy expression, but Grüners well balanced compositions and thoroughly executed craft calms the noisy image and turns the objects into jewels – contemporary Faberge eggs flaunting with facets and wealth of details.

 

Vid en första anblick kan Tamara Grüners färgstarka verk, som gnistrar av pärlor, stenar och blanka metaller, ge ett kitschigt intryck. Men Grüners välbalanserade kompositioner och omsorgsfullt utförda hantverk dämpar den yviga imagen och omvandlar objekten till juveler - samtida Fabergéägg som prunkar av facetter och detaljrikedom.

 

9/11 - 8/12

AGNIESZKA KNAP

Sweden

 

The work of Agnieszka Knap investigates memories and abstract realities. It paints three dimenstional images of opinions and current discussions and turns into poetic visualisations of the surrounding world. The pieces are Knap’s subjective pictures but at the same time they invite the viewer to make own associations. The objects tell different stories depending on who is watching and they grow and change if the observers let them into their heads.

 

Agnieszka Knaps arbeten utforskar minnen och mentala världar. De gestaltar åsikter och samtidsdiskussioner och blir till poetiska betraktelser av omvärlden. Smyckena är Knaps subjektiva skildringar men de bjuder samtidigt in betraktaren till att göra egna associationer. Objekten berättar olika historier beroende på vem som tittar och de växer och förändras om betraktaren tillåter dem att krypa in i sitt medvetande.

 

CONTACT DETAILS

Risåsgatan 5

411 22 Gothenburg

SWEDEN

info@fourgallery.com

+46(0)730864249

OPENING HOURS

 

During the exhibition periods

Wednesday-Friday 12:00-18:00

Saturday 12:00-16:00

 

During summer and between exhibitions, open by appointment.

Copyright @ 2018. Four Gallery. All Rights Reserved