EXHIBITIONS SPRING 2019


EXHIBITIONS

8/2 - 9/3

SHACHAR COHEN

Israel

 

 

The pieces by Shachar Cohen are time capsules that transport both old traditions and modern art expressions. Symbols, relics or silhouettes with an unknown meaning are encased in a protecting cover - a glossy surface that brings the ancient shapes into the future.

 

Shachar Cohens smycken är tidskapslar som transporterar både gamla traditioner och moderna konstuttryck. Symboler, reliker eller former med en okänd betydelse inneslutna i ett skyddande skal - en högblank yta som  för de uråldriga formerna in i framtiden.


22/3 - 18/4

SARA GACKOWSKA

Poland

 

 

“The material becomes the mirror of my thoughts”. Sara Gackowska is carefully listening to the voices of her materials. The stones she is working with are unpredictable and they show many different qualities. Bringing out the stones different sides, she reveals not only some of their hidden characters but also her own - and maybe the even the personality of the viewer.  

 

“Materialet blir till spegelbilder av mina tankar”. Sara Gackowska lyssnar till materialets röster. Stenen hon använder i sina arbeten är oförutsägbar och har många olika kvalitéer. Genom att lyfta fram stenens olika särdrag avslöjar hon inte bara något av dess tidigare gömda karaktär men även sin egen - och kanske också personligheten hos betraktaren.

 


26/4 - 25/5

COCO SUNG

South Korea

 

The work of Coco Sung is a vibrant collage of materials, colours and symbols. Bits and pieces from different cultures and religions merged  together to personal amulettes. Although the amulettes originates from the artists own experiences, needs and wishes they easily transform in the eyes and on the body of a new receiver.  What wounds do you need to heal? From what do you need protection? Maybe you will find that special talisman that will fulfill your desires.

 

Coco Sungs arbeten är collage av material, färger och symboler - bitar och stycken från olika kulturer och religioner sammanfogade till personliga amuletter. Men även om amuletterna härstammar från konstnärens egna erfarenheter, behov och önskningar kan de lätt transformeras i ögonen och på kroppen av en ny mottagare. Vilka sår har du som behöver läkas? Vad behöver du skyddas från? Kanske kommer du hitta den speciella talisman som tillfredsställer just dina begär.


CONTACT DETAILS

Risåsgatan 5

411 22 Gothenburg

       SWEDEN

info@fourgallery.com

+46(0)730864249

OPENING HOURS


During the exhibition periods

Wednesday-Friday 12:00-18:00

Saturday 12:00-16:00


During summer and between exhibitions, open by appointment.

Copyright @ 2018. Four Gallery. All Rights Reserved